Projekt zakłada m. in. budowę ok. 34 km kanalizacji grawitacyjnej, ponad 22 km kanałów tłocznych, likwidację oczyszczalni ścieków w Tomaszowie oraz wymianę i renowację ponad 13 km sieci wodociągowej.
Koszt inwestycji wynosi 85,3 mln zł, z czego 43,67 mln pochodzi z funduszy unijnych. Prace będą prowadzone w latach 2009-2011.