Koszty na inwestycje kanalizacyjne to ponad 80 mln zł. Połowa pieniędzy zostanie pokryta z Funduszu Spójności, a połowa - z budżetu gminy Żagań.
Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się jeszcze w bieżącym roku, a potrwają one do 2011 r.

W ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań" zbudowane zostanie m. in. około 34 km kanalizacji grawitacyjnej, ponad 22 km kanałów tłocznych, zlikwidowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Tomaszowie oraz wymienione czy zmodernizowane zostanie ponad 13 km sieci wodociągowej.

Projekt realizować będzie miasto oraz gmina, natomiast spółka Żagańskie Wodociągi i Kanalizacja jako spółka prawa handlowego ma możliwości odzyskania VAT-u, dzięki czemu inwestycja będzie tańsza.