Blisko 700 wystawców (w tym 179 zagranicznych) z 28 krajów prezentowało swoje produkty i technologie na targach w niemieckiej stolicy. Liczba wystawców była o około 12% większa niż w czasie poprzedniej edycji Wasser Berlin w 2006 r. Powierzchnie wystawiennicze 49 000 m2 odwiedziło ponad 30 000 zwiedzających. Tak duże zainteresowanie zarówno ze strony wystawców, jak i zwiedzających pokazuje po raz kolejny, jak ważnym tematem na całym świecie jest kwestia wody i racjonalne z nią postępowanie, jej ochrona, efektywne dostarczanie i oczyszczanie. Zagadnienia te nieodzownie łączą się też ze zmianami klimatycznymi, brakiem dostępu do wody pitnej, zmniejszaniem się jej zasobów, czy zagrożeniami powodziowymi. Tematy te w mniejszym lub większym stopniu dotyczą wszystkich krajów i wszędzie na świecie podejmowane są, bądź winny być, działania w zakresie ochrony wody i wydajniejszego nią gospodarowania. Warto pamiętać, że wciąż ponad miliard ludzi na świecie (blisko 1/6 ludzkości!) ma bardzo ograniczony dostęp do wody! W samej Europie, w której żyje ponad 700 mln ludzi, około 41 mln nie ma bezpośredniego dostępu do wody pitnej. Berlińskie targi są miejscem wymiany doświadczeń, jak również prezentowania produktów, technologii i najnowszych rozwiązań inżynieryjnych, które ten stan pomagają zmieniać na lepszy.

Oferta firm prezentujących się w trakcie targów koncentrowała się m. in. wokół następujących zagadnień: pozyskiwanie wody; uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków; dystrybucja wody i odprowadzanie ścieków; bezwykopkowe układanie sieci wod-kan; technika pomiarów, regulacji i analiz; armatury; pompy; ochrona wód; wyposażenie dla przemysłu; maszyny budowlane; maszyny i urządzenia do eksploatacji podziemnej; odsalanie wody morskiej, ochrona przeciwpowodziowa, geotermia.

Wasser Berlin to jednak nie tylko targi. Przez cały tydzień trwania wystawy równocześnie odbywało się wiele seminariów, konferencji, sesji naukowych, w trakcie których wypowiadali się i podejmowali dyskusje przedstawiciele świata biznesu, polityki i nauki zaangażowani w działalność związaną z dziedziną szeroko pojętego tematu wody. Tak szerokie forum pozwoliło wszystkim zainteresowanym nawiązać interesujące kontakty biznesowe i naukowe.

Równolegle odbywała się również wystawa pn. „WASSERLEBEN – Interaktywna Ekspozycja na temat wody". Była ona skierowana zwłaszcza do uczniów, nauczycieli i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. W czasie tej wystawy wybrane instytucje przedstawiły najważniejsze kwestie związane z wodą. Ekspozycja została tak zaplanowana, by mobilizowała zabawą do refleksji i podjęcia aktywnych działań. Wielkim atutem była tu możliwość przeprowadzania ciekawych eksperymentów.

Tegoroczne targi w Berlinie z całą pewnością można zaliczyć do udanych. Pozostaje wierzyć, iż w trakcie kolejnej edycji Wasser Berlin w czerwcu 2011 r. problemy z jakością, czystością, jak również dostępnością wody będą mniejsze w skali globalnej, niż w trakcie tegorocznych targów.