16 100 udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy za udział, co w sumie daje kwotę 8 050 000 zł zostało sprzedane 9 000 000 zł.
"Wartość ewidencyjna zbytych udziałów w księgach rachunkowych HYDROBUDOWA POLSKA S.A. wynosiła 8 050 000,00 zł" - czytamy na stronach Hydrobudowy.