Zbiornik z drugą klasą czystości wody będzie pełnił funkcję kąpieliska. Będzie to również drugi pod względem wielkości zbiornik na Podkarpaciu.

Wcześniej, zgodnie z programem dotyczącym zabezpieczenia wyrobiska posiarkowego w Machowie zakładano, że jego likwidacja zakończy się w 2000 r. Realizacja projektu nie była możliwa, ponieważ nie uzyskano całości funduszy z budżetu państwa, a jedynie 50-60%. Dlatego moment, kiedy woda z Wisły mogła przepłynąć do zbiornika, opóźnił się o 9 lat.

Napełnianie zbiornika wodą z Wisły rozpoczęto w 2005 r. Wówczas woda przechodziła przez specjalne śluzy, których zamknięcie umożliwia zakończenie procesu odpompowywania wód podłożowych z wyrobiska w Machowie, zawierających siarkowodór. Taki proces jest możliwy, ponieważ ciśnienie warstwy izolującej oraz ciśnienie, w niektórych miejscach nawet 40 m słupa wody, będzie przeciwdziałać ciśnieniu wód złożowych.