Realizację projektu rozpoczęto w latach 2006-2007. Inwestycję podzielono na pięć kontraktów. Prace przebiegały zgodnie z planem i całym projekt zostanie zakończony w bieżącym roku.
Pierwszy z obiektów budowlanych - stacja transformatorowo–rozdzielcza 15kV/0,4kV kontenerowa, która zasili suszarnię osadów, został oddany w październiku 2008 r.
W tym roku zakończono kolejny kontrakt - „Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody”. W jego zakres wchodziła: rozbudowa i modernizacja SUW na ul. Cegielnianej, modernizacja SUW na ul. Bałtyckiej i we wsi Dąbrówka oraz budowa nowej stacji we wsi Czarny Las.
Zasadniczym celem tej inwestycji było zapewnienie trwałych i niezakłóconych dostaw wody dla miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki zgodnie z normami krajowymi i unijnymi. „Dzięki uruchomieniu 4 dodatkowych ujęć wody, zwiększono wydajność systemu wodociągowego i ograniczono straty wody. W efekcie więcej wody pitnej będzie można dostarczać odbiorcom, nawet w okresie letnich suszy. Pozwoli to na dalszy rozwój budownictwa mieszkaniowego w południowej części gminy” - powiedziała Maria Grabowska, zastępca burmistrza, nadzorująca realizację projektu.
W ramach modernizacji przede wszystkim wymieniono stare urządzenia na nowoczesne. Ponadto wybudowano na SUW Cegielniana nowe ujecie wody jak również nową stację transformatorową.
Inwestycja związana z kosztem ponad 6 mln zł była realizowana przez konsorcjum firm: Funam sp. z o.o. z Wrocławia i Wodrol – Pruszków S.A. z Pruszkowa.