Pożyczka wynosi ponad 32 mln zł, a okres kredytowania - 15 lat. Celem przedsięwzięcia "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska" jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście. Działania wpłyną m.in. na poprawę stanu wód powierzchniowych oraz warunków sanitarnych.

Ponadto fundusze pozwolą także na sfinansowanie realizacji trzech z sześciu zadań projektu "Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska", polegających na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta.

Wartość całego projektu jest równa ponad 43,7 mln EUR. Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie ponad 28 mln EUR.