Prace budowlane trwają w 19 sołectwach. Wcześniej, w ramach Etapu II wybudowano 19 042,9 m kanałów grawitacyjnych, 8 414,6 m przykanalików oraz 22 302,7 m rurociągów tłocznych.

27 marca 2009 r. podpisano umowę na ostatni zakres II Etapu, który obejmuje Podzadanie nr: Lipowa, realizowane w ramach projektu pn. „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miasta Nysa i wsi Gminy Nysa” 2004/PL/16/C/PE/012. Wykonawcą prac zostało konsorcjum firm: Zakład Usług Remontowo – Budowlanych i Instalacyjnych Jan Chrożnowski, Wojcieszyce; Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., Jelenia Góra.

Termin zakończenia robót wyznaczono na grudzień 2009 r., ale dopuszcza się możliwość przesunięcia go na I kwartał 2010 r. gdy wystąpią nieprzewidziane oraz niesprzyjające warunki pogodowe. Ostateczny termin to koniec 2010 r.