Fragment wielkiej rury powstał już podczas budowy ul. Hlonda i na ul. Chemicznej. Teraz trzeba wykopać rurę o maks. średnicy aż 2,5 m, która będzie przebiegała od ul. Głównej do Krzywoustego. Inwestycja zostanie przeprowadzona ulicami: Główną, Zawadami, Podwalem, pod rondem Śródka, Jana Pawła II, przez tereny Łaciny i wzdłuż ulicy Krzywoustego.

Koszt inwestycji wyniesie 130 mln zł, ale firma Aquanet, liczy na 50% dofinansowanie z europejskiego Funduszu Spójności.

Prace będą wiązały się z licznymi utrudnieniami komunikacyjnymi, ponieważ budowa rozpocznie się od razu w trzech miejscach. Taki intensywny przebieg prac spowoduje znaczne przyspieszenie tej inwestycji.

Firma, która zwycięży w przetargu, z pewnością będzie działać szybko, ponieważ za każdy tydzień skrócenia terminu prac, otrzyma premię finansową.