Pieniądze pochodzące z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego pokryją część wydatków z zaplanowanych 18,2 mln zł na rozbudowę kanalizacji w dwóch kierunkach: Miłocice - Słosinko i Świerzenko - Biała.

Poza dofinansowaniem z RPO ok. 3,5 mln zł będzie pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach pożyczki. Budowa sieci kanalizacyjnej będzie najprawdopodobniej zakończona do grudnia 2010 r. Ścieki zostaną odprowadzane do oczyszczalni w Węgorzynku, która jest na chwilę obecną wykorzystywana tylko w 73%.
Fundusze z RPO otrzymała również Lipnica (5,5 mln zł). Fundusze pomogą gminie w sfinansowaniu budowy kanalizacji w kierunku Brzeźna Szlacheckiego, Prądzony i Łąkiego.
Pieniądze otrzymał też Borzytuchom (2,3 mln zł) oraz Studzienice (2,5 mln zł).