Poza utrudnieniami w komunikacji, są to m.in. koszty związane z przyłączeniami do kanalizacji obciążające właścicieli prywatnych posesji. Chodzi o koszty związane z wykonaniem przyłączy do sieci kanalizacyjnej budowanej np. na nieskanalizowanych dotąd starych osiedlach domków jednorodzinnych.
W Zabrzu - przy okazji budowy ponad 110 km kanalizacji sanitarnej - koszt taki, od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, będzie musiało ponieść ponad pół tysiąca właścicieli domków.

W ramach modernizacji zabrzańskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powstaje, lub jest przebudowanych, ok. 113 km kanalizacji sanitarnej, 63 km kanalizacji deszczowej, 12 km wodociągów przesyłowych i 86 km wodociągowej sieci rozdzielczej. Kanalizacja sanitarna powstaje m.in. na niezamożnych poniemieckich osiedlach domków robotniczych.

Zabrzański projekt jest jedną z większych w Polsce unijnych inwestycji zakładających kompleksową modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Obejmuje ona teren całego 190- tysięcznego miasta, które obecnie oczyszcza ok. 83 proc. swoich ścieków w dużej części zbieranych w jednej sieci - sanitarne wymieszane z deszczowymi.