W gminie Żukowo realizowany będzie projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej dla Banina ul. Tuchomska i ul. Polna i Miszewka - etap II", na które otrzyma dofinansowanie w kwocie 3,78 mln zł. Dzięki temu programowi zbudowane zostanie ponad 8,5 km kolektorów sanitarnych.
W gminie Stężyca realizowana jest budowa głównych sieci kanalizacyjnych w okolicach Jeziora Potulskiego i Raduńskiego Górnego. Dotychczas na ten cel gmina ma dofinansowanie w wysokości 3,684 mln zł z RPO. I etap budowy obejmował sieć o długości 25,8 km, a obecnie realizowany jest drugi etap.
Gmina Przodkowo otrzymała pomoc w wysokości 1,5 mln zł. Aktualnie jest realizowana budowa kanalizacji Przodkowo - Kawle Górne - Pomieczyno na odcinku blisko 13 km. Inwestycja ta jest dofinansowana w 85%, tj. w kwocie 4 mln zł z Instrumentu Norweskiego.
Gmina Somonino oraz Kartuzy środki z RPO przeznaczy na rekultywację składowisk odpadów.