Także teraz, przy realizacji niemal trzykrotnie większego pod względem nakładów przedsięwzięcia, samorząd Katowic liczy na unijne dofinansowanie - nawet rzędu 300 mln zł. Wniosek w tej sprawie przygotowuje zarządzająca katowicką siecią kanalizacyjną komunalna spółka. "Staramy się jak najlepiej przygotować cały wniosek, by zmaksymalizować szansę na zdobycie unijnego dofinansowania. Liczymy, że szerokie konsultacje społeczne będą dodatkowym argumentem przemawiającym za przyznaniem dotacji" - ocenił we wtorek prezes Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Władysław Spyrka.

Rozpoczynające się w środę konsultacje potrwają do 8 czerwca. W tym czasie odbędzie się 25 spotkań, dzięki którym mieszkańcy Katowic - właściciele nieruchomości oraz wszyscy zainteresowani - będą mogli zapoznać się ze szczegółami projektu oraz przekazać swoje opinie dotyczące planowanego przebiegu sieci kanalizacyjnej. Będą też spotkania dla przedstawicieli zainteresowanych organizacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw.

Przygotowania do przedsięwzięcia trwają od kilkunastu miesięcy. W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie i przebudowanie ok. 200 km sieci kanalizacji w całych Katowicach. Zmodernizowane będą dwie istniejące oczyszczalnie ścieków, a pięć przestarzałych zostanie zlikwidowanych. Konsultacje społeczne odbędą się we wszystkich dzielnicach miasta.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe w czwartym kwartale 2010 roku.