Stronami, jakie podpisywały umowę był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Lubawie.
Projekt  "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy miejskiej Lubawa", zostanie dofinansowany w kwocie 15 mln zł z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ.
Całościowy koszt inwestycji realizowanej przez PWiK sp. z o.o. w Lubawie wyniesie ponad 19 mln zł.
W ramach projektu zmodernizowana i wyremontowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Lubawie. Ponadto zbudowana zostanie słoneczna suszarnia osadów, sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2 067,5 mb jak również sieć wodociągowa o długości 1 073,5 mb.