Potwierdzenie dofinansowania tych przedsięwzięć przekazał przedstawicielom władz samorządowych obu miast wczoraj w Busku- Zdroju wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

Jeśli chodzi o Projekt w Busku-Zdroju: inwestycja obejmuje budowę prawie 70 km nowej sieci kanalizacyjnej na terenie uzdrowiska i siedmiu otaczających je miejscowości, przebudowę 14 km istniejącej sieci kanalizacyjnej, przebudowę i remont Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, budowę ponad 3 km nowej sieci wodociągowej oraz przebudowę i remont systemu dystrybucji wody z rurociągów.

Całkowita wartość inwestycji, której beneficjentem będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., wyniesie ponad 129 mln zł. Dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie prawie 86,5 mln zł.

Natomiast projekt ostrowiecki zakłada wybudowanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości prawie 25 km, w tym ponad 23 km kanałów grawitacyjnych. Powstanie 13 pompowni ścieków, zmodernizowany ma być wodociąg o długości 1,9 km, przebudowana oczyszczalnia ścieków i zakupiony samochód ciśnieniowy do eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

Koszt realizacji tej inwestycji to 86 mln zł (42 mln zł z funduszy unijnych). Inwestor rozstrzygnął przetargi na wykonanie robót. Beneficjentem są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.