Wartość kontraktu została oszacowana na 276 096 562,88 zł netto.