Będzie to zarazem jedna z pierwszych i najważniejszych inwestycji zaplanowanych przez MPWiK na 2009 r.

Wymiana sieci nastąpi na odcinku 1 700 m. Będzie obejmować budowę nowego rurociągu ulicznego wraz z przyłączami, które doprowadzają wodę do prywatnych posesji. Wcześniej oddziaływanie szkód górniczych spowodowało liczne odkształcenia i częste rozszczelnienia rurociągu, co wywierało wpływ na komfort związany z eksploatacją.

Nowy odcinek sieci będzie zasilany rurociągiem z ul. Krakowskiej. 30 marca br. dokonano otwarcia zgłoszonych ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła przez firma SKAWEX z Jaworzna, w związku z czym przekazano jej plac budowy już 8 maja br.

Na całej długości wykonywanych prac kierowcy muszą się liczyć ze znacznymi utrudnieniami w ruchu.