Na spotkaniu odbyło się szereg prezentacji najnowszych rozwiązań stosowanych na świecie w branży kanalizacyjnej oraz przyznano konieczność coraz szerszego wprowadzania do użytku automatycznych urządzeń.

Prezes Centralnego Wodociągu Żuławskiego w Nowym Dworze Gdańskim Eugeniusz Jaremba zaznaczył w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim", że w Nowym Stawie, w przepompowniach ścieków CWŻ zainstalował już elektroniczne czujniki, pozwalające na zdalny monitoring pracy urządzeń. Ponadto w Nowym Dworze Gd. planuje się zakupienie elektronicznych wodomierzy, które zostaną zainstalowane u odbiorców wody. Jednocześnie podkreślił, iż takie rozwiązania w obecnych czasach są nieodzowne i pozwolą na obniżenie kosztów funkcjonowania firmy.