Zadanie zostało sfinansowane ze środków środków z Funduszu Spójności, które zostały pozyskane przez gdyński PEWiK, odpowiadający za realizację całego przedsięwzięcia. Koszt inwestycji szacuje się na ok. 7 mln EUR.

Rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zrealizowano w ramach inwestycji pt. "Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków". Prace rozpoczęto pod koniec 2006 r. Wykonawcami robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Wod-Kan-Grzenkowicz" sp. z o.o. z Kartuz oraz Przedsiębiorstwo Inżynieryjne "Hydroinstal" Czesław Drewa z Bolszewa.

Realizowany przez PEWIK Gdynia projekt to przedsięwzięcie na szeroką skalę. Wartość wszystkich zadań wynosi ok. 69 mln EUR netto (31 mln EUR unijnego dofinansowania). W tym zadaniu została ujęta również gmina Wejherowo. Udało się tam rozpocząć budowę kanalizacji sanitarnej w największych wsiach oraz zmodernizowano ujęcie wody w Gościcinie.