Po modernizacji oczyszczalni i wybudowaniu Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych wraz z Instalacją Odzysku Energii, znacznie zmniejszy się uciążliwość związana z emisją nieprzyjemnych zapachów.
W wyniku spalania osadów w temp. ok. 800-1000 st. C powstanie gaz spalinowy i popiół. Efekty końcowe po unieszkodliwieniu zostaną scementowane, by w postaci kostek cementowych można je było składować na wysypisku. Sam popiół będzie składowany na wysypiskach lub wykorzystywany gospodarczo np. do budowy dróg.