Jest to największa w Polsce, a zarazem jedna z największych w Europie impreza branży wodno-kanalizacyjnej. W roli gospodarza targów wystąpiła Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, a patronat medialny objęło m. in. nasze wydawnictwo.
Tematyka tegorocznych targów oscylowała wokół zagadnień związanych z systemami i urządzeniami do uzdatniania wody; technologii oczyszczania ścieków, urządzeń pomiarowych stacji uzdatniania wody itp.; mierników wody i ścieków; maszyn oraz urządzeń do budowy, naprawy i utrzymania sieci wod-kan; agregatów hydraulicznych, pomp, armatury; regeneracji sieci wod-kan, rur, kształtek; pojazdów specjalistycznych, sprzętu zabezpieczającego; programów komputerowych przydatnych w branży itp.
 
Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy zostały tematy związane z utylizacją odpadów ściekowych. O możliwych rozwiązaniach związanych z narastającym problemem zagospodarowania osadów pościekowych zastanawiano się m.in. na konferencji „Nowe rozwiązania w zagospodarowaniu osadów ściekowych” w drugim dniu targowym. Podczas obrad wypowiedzieli się zarówno przedstawiciele środowisk naukowych, jak i firmy z powodzeniem stosujące technologie utylizacji odpadów pościekowych z Polski i Norwegii. Podczas konferencji poruszano problematykę syntezy termicznej osadów ściekowych i odpadów mineralnych w postaci lekkich kruszyw dla budownictwa, metali ciężkich z osadów ściekowych po syntezie termicznej z krzemianami, technologii procesu elektrosomatycznego i jego roli w utylizacji osadów ściekowych, kompleksowych rozwiązań gospodarki osadowej stosowanych w Europie i na świecie.
W trakcie konferencji miało miejsce również wydarzenie nazwane „Norweskim Dniem Innowacji”, które zostało zorganizowane przy współudziale Ambasady Królestwa Norwegii. Panel norweski stanowił również część konferencji. Północne Królestwo wystąpiło w naszym kraju z referatami ściśle współgrającymi z założeniami ramowymi całego spotkania: „Najlepsze praktyki norweskie w gospodarce osadami pościelowymi”, „Osady pościelowe – od odpadu do wartościowego surowca” oraz „Proces hydrolizy Combi dla osadów pościelowych i bioodpadów”.
Organizatorzy liczą, że spotkanie zaowocuje stałymi kontaktami i możliwością korzystania z norweskich doświadczeń przez polskie firmy.
Jak co roku targi WOD-KAN przyznały również nagrodę Grand Prix najciekawszym wyrobom tegorocznej imprezy. Poza tym uhonorowano najbardziej interesujące stoiska targowe. Statuetka Grand Prix trafiła do firmy HYDRO-VACUUM S.A. (za agregat głębinowy GCA 5), LIFTON POLSKA Sp.J. z Zabrza (za aluminiowe obudowy wykopów – rozpory pionowe) oraz AxFlow sp. z o.o. (za DISCAM, dynamiczną kratę dyskową z rozdrabniaczem). Ponadto za typoszereg innowacyjnych przepustnic EURODISC firma AFT sp. z o.o. otrzymała nagrodę Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych.
Ponadto przyznano wyróżnienia za najciekawsze ekspozycje, które to otrzymały firmy Bavarian Pavilion, HYDRO-VACUUM S.A. i WAVIN METALPLAST BUK sp. z o.o.
 
Do dyspozycji wystawców zostało oddanych łącznie 20 tys. m2 powierzchni, z tego 16 tys. m2 wystawienniczej: 10 tys. w halach i 6 tys. na wolnym powietrzu.
W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział 362 wystawców, dla których tego typu spotkanie stanowi niepowtarzalną okazję do budowania wizerunku firmy oraz bezpośredniej promocji swoich produktów. Wystawcy mieli szansę poznać oraz zmierzyć się z konkurencją. Ponadto wydarzenie stało się również sposobnością dla inwestorów, którzy pośród rozmaitości stoisk mogli znaleźć produkty i technologie, które mogliby wykorzystać w swoich firmach.
 
Targi zostały również okazją do spotkań towarzyskich, dyskusji o nowych branżowych rozwiązaniach i kierunkach rozwoju w perspektywie przyszłych lat.