Wczoraj podpisano umowę dotyczącą dofinansowania projektu, przygotowywanego przez miejscowy samorząd od 2002 r. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Unijne dofinansowanie projektu wyniesie prawie 93,3 mln zł, 19 mln zł pochodzi z budżetu miasta, a reszta kwoty to m.in. kredyt i pożyczki z funduszy ekologicznych.

W pierwszym etapie prac powstanie centralna oczyszczalnia ścieków komunalnych oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa w dużej części miasta. W drugim etapie zostanie uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa na pozostałym terenie.

Na chwilę obecną trwają prace w ramach pierwszego etapu, które potrwają do wiosny 2012 r. Oczyszczalnia zostanie uruchomiona jesienią 2011 r. Natomiast wniosek o unijne dofinansowanie drugiej fazy prac będzie złożony jesienią tego roku, do realizacji w kolejnych latach, jednak z unijnych środków na lata 2007-13. Należy je wydać i rozliczyć do końca 2015 r.