Koszt projektu obliczono na 58 mln zł. Tym samym zakończono realizację całego projektu o wartości 36 mln EUR (wsparcie Funduszu Spójności stanowiło ponad 23 mln EUR).

W ramach projektu, poza modernizacja oczyszczalni, wykonano następujące zadania:
- budowę stacji uzdatniania wody na ujęciu Wierzchowisko;
- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Częstochowie i w gminie Mykanów;
- rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rybnej;
- budowę kolektora deszczowego z centrum miasta do rzeki Warty.

Kontrakt „Rozbudowa i modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Częstochowie w zakresie usuwania azotu i fosforu oraz gospodarki osadami łącznie z suszeniem termicznym”, który zrealizowano w latach 2002 – 2008 miał wartość 58 mln zł.