Koszt inwestycji wyniósł ponad 11,5 mln zł. Gmina otrzymała dotację z Ekofunduszu wynoszącą ponad 5 mln zł. Ponadto pozyskano 4,3 mln zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dodatkowe środki z tzw. nadkontraktacji w kwocie ponad 2 mln. zł pochodziły od wojewody pomorskiego, który uczestniczył w oficjalnym otwarciu obiektu.