Wykonawcą inwestycji na zlecenie gminnej spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wykonuje firma Metrolog z Czarnkowa i spółka Kanbud z Cielczy, natomiast projekt wykonała Pracownia Projektowania Wodociągów WOGA z Poznania.

Koszt powstającej stacji wynosi 8,8 mln zł. PWiK stara się jednak o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Spójności. Na razie wniosek przeszedł wstępną pozytywną opinię w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.