Z założenia ścieki mają być odprowadzane grawitacyjnie, tj. zgodnie ze spadkiem terenu. W miejscach, gdzie osiedla powstają w nieckach i odpływ grawitacyjny nie jest możliwy, zbudowane zostaną przepompownie, które umożliwiają dalsze odprowadzanie ścieków.
Prace przy budowie przepompowni i sieci kanalizacyjnej oraz wodociągów będzie trwało od dwóch do trzech miesięcy.
Wszystkie prace mają być zakończone do 2011 r., a ich koszt wyniesie 4,5 mln zł. Pieniądze na ten cel zostaną przekazane z budżetu miasta.