Z tych środków przebudowana zostanie stacja uzdatniania wody w Kruszwicy, zbudowana magistrala wodociągowa w Brodnicy. Pieniądze te zostaną przeznaczone również na budowę, rozbudowę i modernizację systemów kanalizacyjnych albo wodociągowo-kanalizacyjnych w Szubinie, Wolwarku, Pińsku i Zalesiu w powiecie nakielskim; w Brześciu Kujawskim, Wieńcu, Zalesiu i Machnaczu w powiecie włocławskim; w Kowalu w powiecie włocławskim; w gminie Choceń w powiecie włocławskim; w Radziejowie w powiecie radziejowskim; w Koronowie w powiecie bydgoskim; w Złejwski Wielkiej, Złejwsi Małej, Rzęczkowie, Skłudzewie, Gierkowie i Toporzysku w powiecie toruńskim; w Kcyni w powiecie nakielskim; w Więcborku w powiecie sępoleńskim; w gminie Łysomice w powiecie toruńskim.