Gmina realizuje inwestycję z litewskim partnerem - Rejonem Łoździeje, gdzie powstanie 385 przydomowych oczyszczalni.
Koszt projektu to ponad 10 mln zł (ok. 10 tys. zł za jedną oczyszczalnię).

Według planu obiekty mają powstać w 2011 r.