Wartość w/w kontraktu wynosi 115 mln zł. Umowę na wykonanie części prac podpisano 16 czerwca br. w siedzibie spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja.

Kontrakt został podzielono na dwie części: w maju br. podpisano umowę na pierwszą część prac (modernizację i rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania m.in. o obiekty ozonowni, centralnej dyspozytorni i stacji monitorującej wodę na rzece). Wartość prac, które w przetargu zobowiązało się wykonać konsorcjum powołane z udziałem poznańskiej Hydrobudowy 9, poznańskiego Piecobiogazu oraz gdańskiego Hydropolu wynosi ok. 82,5 mln zł (netto).

Umowę na wykonanie drugiej części prac podpisano 16 czerwca br. Porozumienie obejmuje drugą część zadań (budowę obiektów i infrastruktury technicznej na terenie sztucznej infiltracji). Wartość tego zakresu robót wynosi ponad 32,5 mln zł, a przetarg wygrało konsorcjum złożone z firm bydgoskich: EBUD-Przemysłówka i ALFA.

Termin finalizacji prac wyznaczono na październik 2010 r. Podczas prac zostanie wdrożony system zastosowania w technologii uzdatniania procesu wstępnego ozonowania wody wraz z drugim stopniem filtracji na złożu z węglem aktywowanym, co spowoduje m.in. wyeliminowanie chemikaliów w procesie uzdatniania i aż czterokrotne zmniejszenie dawki chloru. Ponadto uzyskana zostanie stabilność termiczna wody, co zmniejszy prawdopodobieństwo zamarzania sieci i awaryjność systemu wodociągowego.