Prace wykonywane są w bardzo trudnych warunkach, gdzie zwierciadło wód gruntowych występuje już na głębokości dwóch metrów. To powoduje, że przed montażem musi być wykonywane odwodnienie.
Zgodnie z harmonogramem, prace w ul. Siennieńskiej zostaną zakończone do 30 czerwca 2010 r.

W ramach realizacji całego projektu wybudowane zostanie w peryferyjnych dzielnicach miasta 25 km kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnia ścieków zostanie przebudowana, jak również rozpocznie się budowa 2 km magistrali wodociągowej od ujęcia wody w Kątach Denkowskich do ul. Samsonowicza.