Przygotowanie inwestycji poprzedzone było konsultacjami społecznymi z mieszkańcami Katowic. Bo kanalizacja to krok w stronę nowoczesności, ale też doraźne utrudnienia na przykład na drogach. Rozpoczęcia prac możemy spodziewać się jesienią przyszłego roku. Prace wykonywać będzie kilku podwykonawców, tak aby w razie opóźnień dołączać do nich mogły kolejne ekipy robotników. Ma to pomóc w realizacji projektu do końca 2015 roku.