Wartość projektu opiewa na kwotę ponad 8,3 mln zł, zaś dofinansowanie ze środków UE wynosi 4,5 mln. W ramach realizacji zadań powstanie około 8,5 km sieci kanalizacyjnej.
Po zakończeniu projektu współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie z 80,59 % do 85,86 % (o 5,27 %).
Przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane jeszcze w tym roku. Sieć kanalizacyjna powstanie w Podgórzynie, Jaroszewie i ulicach Brzegowej, Powstańców Wielkopolskich, Konopnickiej, Żeglarskiej, Moniuszki oraz części Podgórnej w Żninie.