Rury staną się elementem podwodnego rurociągu, który na wysokości Mechelinek wyprowadzić ma na ponad 2 kilometry w głąb Zatoki Puckiej wodę z oczyszczalni ścieków Dębogórze. Projekt ten zapewni warunki lepszego rozpraszania ścieków oczyszczonych przyczyniając się do poprawy stanu środowiska Zatoki Puckiej i jej plaż.

Obecnie oczyszczone ścieki z oczyszczalni Dębogórze odprowadzone są do Zatoki Puckiej kolektorem, którego wylot usytuowany jest na brzegu w Mechelinkach. Utrudnia to ich szybkie rozcieńczenie w wodzie morskiej.
 Zlokalizowanie wylotu podwodnego kolektora w odległości 2,3 km od brzegu i na głębokości 8 m poniżej zwierciadła wody poprawi warunki mieszania wód z oczyszczalni z wodami morskimi.

Inwestycję, podobną do tej, wykonywanej obecnie w Sopocie, wartą ponad 30 mln zł, realizuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni.
W sierpniu, korzystając z przychylnej pogody, chcielibyśmy zamontować rurociąg podwodny - mówi Henryk Tomaszewski, prezes PEWiK Gdynia. - W październiku cały kolektor powinien już być gotowy.