Pieniądze pójdą m.in. na budowę 25 km kanalizacji sanitarnej, przebudowę oczyszczalni ścieków i budowę dwukilometrowej magistrali wodociągowej. - Ogłosiliśmy już dwa pierwsze przetargi i rozpoczęliśmy budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Siennieńskiej. Jak na razie inwestycje są tańsze, niż przewidywaliśmy, a to dobrze wróży - podkreśla Dariusz Gawroński, kierownik projektu w ostrowieckiej spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Cała inwestycja zakończy się w 2013 roku.