Zadaniem suszarni będzie zmniejszenie ilość osadu, stanowiącego produkt uboczny oczyszczania ścieków. Grudziądzka oczyszczalnia produkowała dziennie 25 t odpadów. Uruchomienie suszarni pozwoli na zmniejszenie tej ilości czterokrotnie.
Teraz wysuszony osad będzie przynosił korzyści finansowe, gdyż będzie sprzedawany jako nawóz rolnikom. Można go również stosować jako granulat pod trawniki.
W ocenie znawców tematu, grudziądzka suszarnia plasuje się wśród najnowocześniejszych w Europie.Jej ogromną zaletą jest oszczędne wykorzystywanie energii, którą będzie pobierać w znacznym stopniu ze spalania gazu produkowanego w oczyszczalni.
Zakończenie zadania związanego z budową suszarni równocześnie finalizuje realizacje projektu "Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu", realizowanego przez grudziądzkie wodociągi od roku 2003.
W zakresie tegoż projektu powstało 31 km sieci kanalizacyjnej m.in. i cztery przepompownie.
Cały projekt pochłonął około 7 mln EUR, a większa część z tej kwoty pochodziła z Funduszu Spójności, programu ISPA i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.