Ściąganiem należności zajmuje się poznański Zarząd Dróg Miejskich. Opłaty są pobierane na podstawie umów zawartych z ZDM przez właścicieli nieruchomości. Ich wysokość została ustalona na 0,08 - 0,13 złotych za metr kwadratowy miesięcznie netto, a dopłaty wynoszą od 0,05 do 0,12 zł. Właściciel posesji o łącznej powierzchni dachów i parkingu wynoszącej 100 m kw., po uwzględnieniu dopłaty, zapłaci 1 zł.

Inicjatorzy wprowadzenia nowej opłaty podkreślają, że Poznań należy do miast o najniższej sumie opadów rocznych w kraju oraz opadającym poziomie wód gruntowych.

Poznań jest pierwszym dużym miastem, w którym wprowadzono taką opłatę. Według danych zespołu ds. kanalizacji deszczowej poznańskiego Zarządu Dróg Miejskich, funkcjonuje ona m.in. w Pile, Tucholi, Gnieźnie, Wągrowcu i Siedlcach.