Uruchomienie zakładu pozwoli nie tylko na segregację odpadów w całym subregionie i uporządkowanie gospodarowania nimi, lecz równocześnie zmniejszy się ilość składowanych śmieci, a to z kolei będzie oznaczało dłuższą żywotność składowisk.

Dotychczas wszystkie odpady łącznie z blisko 65% osadów ściekowych z Częstochowy składowano na wysypisku w Sobuczynie. Teraz znaczna część odpadów będzie odzyskiwana i przetwarzana. Zwłaszcza możliwe będzie odzyskiwanie odpadów takich jak np. papier, kartony, opakowania, odpady wielkogabarytowe, remontowo-budowlane.

Inwestorem stworzenia zakładu było Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne. W skład zakładu wchodzą:
- sortownia odpadów komunalnych: 30 000 ton/rok/1 zmianę
- kompostownia odpadów: 20 000 ton/rok z przewidzianą możliwością rozbudowy
- stacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych: 10 000 ton/rok
- stacja rozdrabniania gruzu budowlanego: 15 000 ton/rok
- miejski punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych: 1 000 ton/rok

Planowane są już następne inwestycje na tym samym składowisku. Ich koszt przewiduje się na około 89 mln zł do 2012 r. Zaplanowano m.in. rozbudowę zakładu kompostowego, rekultywację i budowę nowych kwater, stworzenie linii do paliwa alternatywnego, budowę komory biometanizacji, modernizację oczyszczalni jak też nowy kolektor ciepła i kanalizacji.