Obecnie trwają prace wykończeniowe, które mają się zakończyć do w sierpniu. Mury zbiorników mają tylko 40 cm grubości, ale zastosowana technologia budowy zabezpieczy ścianki przed dostawaniem się do środka cieczy.
Po zakończeniu prac będzie miało miejsce płukanie zbiorników i wlanie do nich wody.
Korzyścią z budowy zbiorników jest również oszczędność energii, gdyż MPWiK będzie napełniał je w nocy, a prąd jest wtedy tańszy.

Budowa stacji ze zbiornikami wyrównawczymi stanowi drugi etap projektu poprawy jakości wody pitnej w Rzeszowie. Pierwszym była modernizacja zakładu uzdatniania wody, zakończona w listopadzie 2008 r.