Ghana Water Company, główne przedsiębiorstwo wodne w Ghanie porozumiało się już wstępnie ze swym togijskim odpowiednikiem Societe Togolaise Des Eaux na temat budowy wodociągu i stacji uzdatniania wody. Inwestycja znana jako „Projekt wodny Sogakope-Lome” zakłada, że woda będzie uzyskiwana z przepływającej przez Ghanę rzeki Wolta, a następnie transportowana do stolicy Togo, Lomé. Część wody ma ponadto trafiać po drodze do słabo skanalizowanych wiejskich regionów Ghany. Przewidywane koszty projektu wynoszą ok. 120 mln. dolarów.

Portal zaznacza, że inwestycja będzie jednak w głównej mierze finansowana przez konsorcjum zagranicznych donorów i inwestorów, z których głównym udziałowcem zostanie amerykańska firma Lemna International. Udaną realizacją inwestycji jest też mocno zainteresowany rząd USA, który swego czasu wydał 400 tys. dolarów na wstępną analizę projektu.

Inwestorzy przy pomocy Ghana Water Company powołają nowa spółkę, która będzie zarządzać eksportem zdatnej do picia wody.  Projekt, obok celów czysto biznesowych, ma również promować międzynarodową współpracę i zrównoważone zarządzanie zasobami wody.