W konsekwencji oczyszczone ścieki w postaci biologicznie czystej wody trafią do Jeziorki.
Osad pościekowy jest przerabiany w komorach fermentacyjnych wyłożonych szkłem kobaltowym. Powstający tam gaz jest pompowany do białej kuli z tworzywa sztucznego o pojemności 1720 m3, a potem jest spalany w generatorze produkującym prąd. 42% energii potrzebnej do zasilania obiektu w ciągu doby, będzie produkowana na miejscu.
Oczyszczalnia będzie w stanie obsłużyć 100 tys. ludzi. Obecnie przyjmowane są ścieki od około 40 tys. osób.
Inwestycja jest częścią programu rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej realizowanego przy wykorzystaniu środków z Funduszu Spójności.
Koszt realizacji całego projektu to ponad 360 mln zł.