Prace, jakie ma wykonać Energopol wchodzą w zakres projektu nazwą "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom".
Czas na realizację zadań upływa w drugiej połowie roku 2010.