Oferta dotyczy wykonania robót budowlanych w ramach zadania "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy  Bytom. Jej wartość opiewa na  30,09 mln zł brutto.