Władze Radziejowa otrzymały dofinansowanie z RPO WK-P na realizację trzech projektów o łącznej wartość ponad 10,5 mln zł. W tym wsparcie ze środków Unii Europejskiej wyniesie ponad 5 mln zł. Prace będą prowadzone na ponad trzydziestu ulicach. W ramach prac zbudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz ze studzienkami, przepompowniami i kolektorami (4,8 km sieci kanalizacyjnej oraz 1,3 km sieci wodociągowej). Realizacja projektu potrwa do końca przyszłego roku.

Ponadto gmina Brodnica, dzięki 348 tys. zł wsparcia z RPO, kończy budowę magistrali wodociągowej wraz z siecią towarzyszącą o długości ok. 2,4 km.  Łączna  wartość projektu to 1,27 mln zł.