Dzięki unijnemu dofinansowaniu w Kolnie rozbudowana zostanie kanalizacja sanitarna oraz stacja uzdatniania wody.
Kanalizacja rozbudowana zostanie także w Suwałkach. Ale nie tylko, bo jak mówi prezydent tego miasta Józef Gajewski, pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko umożliwią też zmodernizowanie oczyszczalni ścieków.
Chcemy doprowadzić do jej pełnej modernizacji polegającej na hermetyzacji czyli ograniczeniu emisji wszelkich wątpliwych gazów i zapachów oraz wyłowieniu osadów, wysuszeniu ich, a następnie przeznaczeniu do spalania, by te kalorie zamienić na energię cieplną.
Na ten cel samorząd suwalski otrzymał blisko 12 mln złotych dofinansowania, a władze Kolna ponad 18 mln złotych.