Na podstawie umowy NFOŚiGW zobowiązuje się do dofinansowania projektu +Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II+ w wysokości 85 procent kwoty. Pieniądze będą pochodzić z Funduszu Spójności, a dokładnie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe 15 procent pochodzić będzie z funduszy gmin.

Jak podaje agencja druga faza projektu obejmie między innymi budowę sieci kanalizacji sanitarnej w 11 gminach. Jej łączna długość wyniesie blisko 1,2 tysiąca kilometrów. Powstanie też blisko 250 przepompowni. Wybudowana zostanie sieć wodociągowa w pięciu gminach. Dodatkowo przebadana zostanie sieć kanalizacyjna poza Żywcem, by ocenić ile należy przeznaczyć na jej modernizację. Rozbudowana zostanie żywiecka oczyszczalnia ścieków.

W pierwszej fazie projektu, rozpoczętej w ubiegłym roku, rozbudowane i modernizowane są oczyszczalnie ścieków w Żywcu, Cięcinie i Zwardoniu. Wykonane zostały szczegółowe projekty sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 11 gminach Żywiecczyzny. Wartość pierwszej fazy wynosi blisko 18,3 miliony euro, z czego dofinansowanie z UE wyniosło 65 procent. Resztę gminy pokrywają z własnych pieniędzy.