Według dyrektora firmy Tadeusza Lachowicza nie można już było dłużej czekać i inwestycja została rozpoczęta ze środków własnych przedsiębiorstwa. Trudność w jej przeprowadzeniu polega na tym, że wszelkie prace, w tym wymiana urządzeń technologicznych i złóż filtracyjnych, muszą być przeprowadzone w taki sposób, by nie została zakłócona ciągłość dostaw wody dla miasta