Osiecki samorząd liczy na to, iż uzyska na ten cel pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Gmina również stara się o ponad 14 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na dokończenie budowy kanalizacji w Kąkolewie.

W ramach trzeciego etapu zostanie wybudowana kolejna pompownia, dokończona ul. Ogrodowa, budowa kanalizacji na ul. 28 Stycznia, XX-lecia, ks. Czesława Obarskiego, Okrężnej, części ulic Powstańców Wielkopolskich oraz Krzywińskiej.

Gmina złożyła wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, gdzie stara się o ponad 14 mln zł. Jeżeli fundusze otrzyma, to w 2011, a najpóźniej w 2012 r. zakończy się budowa kanalizacji w Kąkolewie. Wówczas gmina będzie skanalizowana w 50% (wcześniej wybudowano sieć kanalizacyjną w Osiecznej). W następnej kolejności samorząd chce zająć się budową sieci w kolejnych miejscowościach.

Tam gdzie z przyczyn terenowych kanalizacja nie będzie mogła być wybudowana, będzie można ubiegać się o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni.