Ta inwestycja pozwoli poprawić jakość świadczonych usług komunalnych w regionie. Program Odnowy Sieci stworzy dodatkowe miejsca pracy i będzie stymulował lokalny rynek usług.
Podziemna infrasttruktura w Quebecu obejmuje ponad 80 tys. km rurociagów, a jej szacunkowa wartość wynosi 60 mld USD.

Prowincja jest beneficjentem około 930 mln USD z ogólnej sumy 4 mld USD przeznaczonej przez rząd kanadyjski na wydatki infrastrukturalne w ramach Programu Stymulujacego.