Projekt drogowy otrzyma 166 mln USD, natomiast inwestycje związane z poprawą jakości wody pitnej w mieście 104 mln USD. Władze miasta chcą do 2010 roku naprawić 12 tys. km dróg w stanie i zapewnić nowe źródła wysokiej jakości wody.

Jeden z największych zespołów miejskich na świecie rejon Sao Paulo liczy 19 mln mieszkańców zajmując obszar 8050 km2, 10% populacji kraju ma około 17% udział w produkcie narodowym brutto.