Na początku Sejmik Województwa Małopolskiego wyznaczył obszar tzw. „aglomeracji” na terenie obydwu gmin (obszary działalności gospodarcza na tyle skoncentrowanej, by można było z tego obszaru zbierać ścieki i przekazywać do wspólnej oczyszczalni). W dalszej kolejności podjęto odpowiednie uchwały w tej sprawie, co pozwoliło na ubieganie się o wpis do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków i umożliwiło ubieganie się o środki unijne.

Zdaniem Waldemara Wojtaszka, wójta gminy Czorsztyn, na sam wpis do KPOŚ gminy mogą czekać nawet do 3 lat, a to oznacza, że inwestycja będzie gotowa najwcześniej za 5 lat.